Blog

Manok na walang ganang kumain

Posted by Rey Bajenting on May 24, 2014 at 1:25 AM

 Isa sa mga katanungan na madalas kong natatanggap dahil ang problemang ito ay madalas ding nararanasan, ay kung ano ang sanhi at ano ang dapat gawin sa manok na walang ganang kumain.


Hindi naman mahirap unawaain ang mga maaring sanhi at madali rin siguro itong maagapan. Una alamin natin kung anu-ano ang mga sanhi ng kawalan ng gana ng manok sa pagkain.

Siguro may iba pa, ngunit sa ngayon tatlo ang nasa isip ko:

1. Stressed ang manok

2. May sakit ang manok

3. May bulate , hanep o kuto ang manok


Ang sakit at parasites ay sanhi rin ng stress ngunit ipinaghiwa-hiwalay ko ang mga ito sa ibang uri upang mas madaling maintindihan.

Bukod sa sakit at parasites, ang iba pang madalas na sanhi ng stress sa manok ay:

1. Pagkahapo dahil sa biyahe o ano mang dahilan;

2. Naninibago sa lugar, sa pakain, o sa tao;

3. Klima at panahon.

Pinagbuklod ko ang mga ito at hiniwalay sa sakit at parasites dahil magkaiba ang kanilang solusyon.


Ang sakit at parasites ay “medicine matters” samantalang ang ibinuklod ko ay ang mga “handling concerns”.


Kung may sakit agad bigyan ng ukol na gamot. Ganon din kung may hanep at kuto. Parehong madaling mabili ang mga gamot para dito.


Ano naman kaya ang solusyon kung ang sanhi ay ibang stressors tulad ng paninibago sa lugar, pagkain at tao; pagkapagod; o kaya'y pag-iiba ng klima at sama ng panahon?


Nangyayari ang mga ito kung ang manok ay bago sa atin. Kaya dapat pagdating ng bagong manok ay hayaan muna natin sa isang lugar sa loob ng apat hanggang pitong araw. Sa loob ng panahong ito huwag nating masyadong pakialaman ang manok. Hayaan itong maka-adjust sa panibagong kapaligiran.


Sa loob ng panahong ito huwag ibahin ang patuka. Alamin sa pinagkunan ng manok kung ano ang kanilang pinapakain at yon din ang ibigay. Pagkatapos ng apat hanggang pitong araw, pagkatapos na maka-adjust ang manok sa panibagong kapaligiran, saka lang natin unti-unting palitan ang pakain at iangkop sa ating sistema.


Kasabay dito ay purgahin at paliguan ng anti-parasite shampoo ang manok. Kapag ang manok ay naka-recover na sa panibagong kapaligiran at pakain, saka lamang ito dahan-dahang i-handle, hawak-hawakan at himas-himasin.


Una sinanay natin ang manok sa bagong kapaligiran. Pangalawa sinanay natin ito sa bagong pakain. Pangatlo ipakilala natin sa manok ang tao na mag-aalaga sa kanya.


Sa ganitong paraan ay maiiwasan na kasabay na maranasan ng manok ang tatlong magkakaibang sanhi ng stress.

 

Categories: General , Conditioning and Handling

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

101 Comments

Reply mollire
1:39 PM on May 19, 2022 
mollire 341c3170be https://sbrelo.com/upload/files/2022/05/OFaG7SMymHTRyO8qeRgC_17_d
ca7640124d0661d2093a5b036093998_file.pdf
https://socialnetworkone.com/upload/files/2022/05/TRDCzkbchpvnyow
ZS3hL_17_4346392284617aa8d5e305deb325a9d7_file.pdf
https://worlegram.com/upload/files/2022/05/62bpLbSOUBcLWhTv9Uwz_1
7_4346392284617aa8d5e305deb325a9d7_file.pdf
https://socialtak.net/upload/files/2022/05/aH83JDC9TWVN4hnq5ZHi_1
7_4346392284617aa8d5e305deb325a9d7_file.pdf
https://chatbook.pk/upload/files/2022/05/4KyrHyPXpTNolEXsDXtU_17_
262b0f21e837ac56d0238acbf56817e0_file.pdf
https://axisflare.com/upload/files/2022/05/ul7r8FUYa9e97UH29Iuz_1
7_12228a44fceace9a9a6de77030f56678_file.pdf
https://social111.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/05/3cPipI9lf
csm265tvI2e_17_7a09b61f9a25335f239c3a6046b0a505_file.pdf
http://igpsclub.ru/social/upload/files/2022/05/dTA5vOOrhPO6YyyWp7
Ix_17_4346392284617aa8d5e305deb325a9d7_file.pdf
https://igbochat.com/upload/files/2022/05/AuxAVTnZnbagInqBaLKY_17
_262b0f21e837ac56d0238acbf56817e0_file.pdf
https://cosmonet.club/upload/files/2022/05/glfOYeb2N2wJfOkxbmZm_1
7_7a09b61f9a25335f239c3a6046b0a505_file.pdf
Reply ansger
11:39 PM on May 13, 2022 
ansger fc663c373e https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=ex0-sys.app/upload/fi
les/2022/05/6fyg3xACj3XAdxCtU5U4_13_c1edc00b179675aaef7b22e495484
d42_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=www.afrogoatinc.com/u
pload/files/2022/05/KCeR38rF1GILBC1DjRrt_13_0b074c92f3ab958c3af46
8ff503ab383_file.pdf
https://workplace.vidcloud.io/social/upload/files/2022/05/ifeLUAq
6UuQKy8qrnIh3_13_c1edc00b179675aaef7b22e495484d42_file.pdf
https://lifesspace.com/upload/files/2022/05/FVGIs8lvfd9FyqndiXc8_
13_0b074c92f3ab958c3af468ff503ab383_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=richonline.club/uploa
d/files/2022/05/AD7j8wZC3KdnAtb3EaQR_13_0b074c92f3ab958c3af468ff5
03ab383_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=360.com.ng/upload/fil
es/2022/05/ccLEJpAvU5DWjZFwnBSx_13_c1edc00b179675aaef7b22e495484d
42_file.pdf
https://allsporters.com/upload/files/2022/05/BVlc1NZxYTA649gr5iaT
_13_0b074c92f3ab958c3af468ff503ab383_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=www.tarunno.com/uploa
d/files/2022/05/CQpw9lrrleGLYYp9r9CK_13_e3557f6a902cc48bcadb8c31b
07b5525_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=leopays.social/upload
/files/2022/05/byoa3mukLDDem1HNEtxg_13_0b074c92f3ab958c3af468ff50
3ab383_file.pdf
https://sharingfield.com/upload/files/2022/05/LJXfkqtirulDDs2dA8X
7_13_e3557f6a902cc48bcadb8c31b07b5525_file.pdf